Merkervarehuset Mills er hovedkontor for Mills/Agra og ligger ved Stensparken i Oslo. Administrasjonen var tidligere spredt over fire bygninger. Det som tidligere var majonesfabrikk er nå transformert til nytt hovedkvarter med kontor og matfaglig senter. Sentrale elementer i prosjektet har vært: Miljøvennlig utnyttelse av et eksisterende betongbygg, samlokalisering, oversiktlig organisering, identitet, synlighet og tilgjengelighet fra gate, og ikke minst bevaringen av fabrikkbyggets særpreg inn i de nye moderne lokalene.

Behovet for store fleksible fellesarealer med kantine og matfaglig senter er bakgrunn for idéen om en åpen glassfasade mot gateplan samt åpning av 1/3 av dekket mellom første- og underetasje. Matfaglig senter er Mills’ utviklingskjøkken hvor de tester nye oppskrifter, holder kurs og presentasjoner samt gjennomfører smakstesting. Dette er nå synlige funksjoner som tidligere lå bortgjemt både for bedriften selv og publikum.

Eksisterende bygning består av kraftige plasstøpte betongdekker og søyler. Disse er sandblåst og eksponert for å utnytte termiske egenskaper i betongen, samtidig understrekes byggets fortid som industrilokale. Som kontrast er det innført ca. 750m2 flunkende messing i himlinger og i vegger rundt møterom. En ny generøs plasstøpt betongtrapp er etablert sentralt i bygget.

Den nye fasaden mot nord, tegnet av Element Arkitekter AS er i glass med felter av toveisspeil. Den er utformet for å høste så mye av daglyset som mulig inn i de dype lokalene. Den svært minimale og særegne fasaden tydeliggjør Mills’ identitet, historie og forankring til området.

Transformasjonsprosjektet var finalist til Betongtavlen 2020.

  • Byggherre: Agra/Mills
  • Arkitekt: Ledsten Arkitektur og Element Arkitekter
  • Byggteknisk rådgiver: Asplan Viak / Frode Soløy
  • Entreprenør: Oslo Entreprenør
  • Betongleverandør: Unicon

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Ledsten Arkitektur

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.