Minnevika jernbanebru inngår i utbyggingen på strekningen mellom Eidsvold og Hamar, der den krysser Vorma rett ved utløpet av Mjøsa. Brua er 836 meter lang og er Norges klart lengste jernbanebru.

En jernbanebru skal tåle langt tyngre laster enn en vegbru, med tunge godstog og persontog i 200 km/t. Elva er grunn på begge sider, men har også en skipsled hvor blant annet «Skibladner» skal kunne passere trygt. Det ble valgt en spennarmert betongbru med sideliggende bæring og et tverrsnitt som kunne brukes uendret i hele bruas lengde. I hovedspennet ble tverrsnittet forsterket med en bue. Fundamentene bæres av svevende stålrørspæler med lengder opp mot 50 meter og ble plasstøpt tørt i spuntgrop med en tett, undervannstøpt avstivningplate i bunn.

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.