Monier på Skøyen i Oslo er et grønt signalbygg på den gamle tomta til Oslo Monier- og Cementvarefabrikk. Selv med en tung fasade oppfattes bygningen som lett, og i harmoni med de verneverdige bygningene rundt.

Bygget er en rasjonalisering av 4 separate bygninger til ett sammenhengende volum, som gir en mer effektiv bygningsmasse med høy arealeffektivitet og flere arbeidsplasser.

En av de viktigste arkitektoniske beslutninger var valg av teglsteinen. Den har en lys, varm farge for å gi et visuelt løft til gateløpet og bakgården, som er forholds vis trange. Bygningen skal oppfattes som ’lett’, selv om den er i et tungt materiale.
Oslo Monier- & Cementvarefabrik A/S på Skøyen ble grunnlagt i 1895 og var landets første betongvarefabrikk. ’Monier ’ er fransk ogbeskriver en teknikk for å produsere elementer i armert betong. Bedriften produserte betongrør og drev også entreprenørvirksomhet, innen damutbygging og rør legging. Fabrikken ble nedlagt i 1981, og i 1986 ble det reist fire kontorbygninger på tomten. Det er disse bygningene som nå er revet og erstattet med a-labs nybygg.Med passivhus-standard, energiklasse A og BREEAM-NOR klassifisering VERY GOOD er «Monier» et av byens grønneste kontorbygg.
Sted: Skøyen, Oslo
Arkitekt: A-lab
Byggeår: 2015
Byggherre: Norwegian Property ASA
Tegleverandør: Wienerberger
Fabrikkbetong: NorBetong
Betongelementer: Contiga
Murmørtel: Weber
Totalentreprenør: Skanska Norge AS
Størrelse: 25 500m2 BRA (31 400m2 BTA)
Miljø/energi-info: Energiklasse A

Kilde a-lab og mur+betong nr 2/2015.Les mer om bygget her:

Prosjektdetaljer

Kategorier:

Arkitekt(er):

A-lab AS

Fotograf:

A-lab/Luis Fonseca

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.