Urbant boligprosjekt i stor skala, med fritthengende tegl, skråstilte balkonger og fargesterke fasader

Munch Brygge har en sentral beliggenhet i Oslo mellom Operaen og det nye Munch-museet. Prosjektet består av fire bygårder fordelt på to kvartaler delt av en skrå diagonal gate. Diagonalen oppstod etter et ønske om å skape en visuell forbindelse mellom Bjørvika, Sørenga og Ekebergåsen. Dette byplanmessige grepet forbinder bydelene visuelt, samtidig som det danner utgangspunkt for prosjektets karakteristiske form og organisering.

Hver leilighet plasseres skråvendt etter diagonalen og får på denne måten gode lysforhold og utsikt til fjorden. Balkongene fungerer som semiprivate uterom i forlengelse av boligene og med sine forskyvninger skaper de en grovmasket vev i fasaden. Etter hvert som dagen går gir solen et spill av lys og skygge i vevingen og i den røde teglsteinen lagt i recess. Teglsteinen gir en samlende og tydelig karakter til bebyggelsen samtidig som den er et varmt og taktilt innslag til områdets ellers kjølige palett.

 • Byggherre: StorOslo Eiendom
 • Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter
 • LARK: Gullik Gulliksen
 • RIB: Seim & Hultgreen
 • Entreprenør: BundeBygg (totalentreprenør)
 • Murarbeider: Mjøndalen Mur & Puss as
 • Tegl: Wienerberger – type Linnaeus betula munch
 • Betong: Unicon (farget betong)
 • Betongelementer: Buskerud Betongvarefabrikk (trapp/balkong/dekke/vegg)
 • Murmørtel: BMC Norge – SCAN
 • Mørtel tilpasset steinfargenfliser: FagFlis
 • Materialer: Teglsteinen, Linnaeus betula munch, er murt med Scanmørtel. Både stein og murmørtel har en farge som er spesial-utviklet for prosjektet og som gir en varme og tydelig kontrast til den monokrome paletten i Bjørvika. Høy detaljeringsgrad er gjennomgående, blant annet er det benyttet ulike typer smistein for å skape presise hjørn

Munch Brygge ble tildelt OAF arkitekturpris 2019, og jurien sier blant annet følgende:

I utformingen av fasadene og volumene, har valgt materiale og farge vært viktig. Fasadematerialet er i hovedsak tegl som er produsert spesielt til prosjektet. Teglen understreker byggets tyngde og soliditet. Arkitektene har latt teglen få en dominerende rolle ved å trekke teglforblendingen helt ned til bakkeplan og la den omslutte hjørner, balkonger og takoppbygg.

Etter hvert som dagen går, gir solen et spill av lys og skygge i vevingen og i den røde teglsteinen lagt i recess. Teglsteinen gir en samlende og tydelig karakter til bebyggelsen samtidig som den er et varmt og taktilt innslag til områdets ellers kjølige palett.

Munch Brygge er et sterkt prosjekt, som på en overbevisende måte sett i lys av andre kommersielle prosjekter synliggjør at det er vektlagt flere kvaliteter. Det må spesielt trekkes fram at prosjektet tilfører kvaliteter til nærmiljøet og byen. Med sin enkle detaljering, røffe bestandige materialbruk, og sin flotte skalering er det et forbildeprosjekt. Det å tørre å bygge et hus med kun tegl som materialmessig hovedelement er beundringsverdig.

 Munch Brygge ble presentert i bladet mur+betong 3/2019

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.