Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er tegnet av arkitekten Sverre Fehn.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design består av tre bygninger oppført i forskjellige epoker. Via hovedinngangen fra Kongensgate, kommer du først inn i det opprinnelige Norges bank-bygget tegnet av Grosch. Bygget stod ferdig i 1830 og regnes som landets første monumentalbygg i empire-stil. Neste byggetrinn var et magasin tegnet av Heinrich Bucher og oppført i 1911. Innenfor den L som disse to bygningene danner, er det blitt plass til Sverre Fehns nyoppførte paviljong i glass og betong.

  • Byggherre: Statsbygg
  • Sted: Oslo
  • Arkitekt: Arkitekt Sverre Fehn AS
  • Rådgivende ingeniør bygg: Dr. techn. Kristoffer Apeland AS
  • Entreprenør: Atlant Entreprenør AS

Betongtavlen 2009 ble tildelt Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for fremragende byggekunst i betong. Les om Betongtavlen her

Bygget ble presentert i mur+betong 4/2007

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Stikkord:

Arkitekt(er):

Sverre Fehn

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.