Finskåret samspill med naturen rammer inn den nye museumsbygningen i betong. Den er skåret inn i fjellet og har tilknytning både til det berømte Kviknes Hotel og de antikvariske bygningene.

Diamantwire-saging

Vegger mot terreng er fjell skåret ut av bergknausen, og hovedbærevegger er frittstående, utskårne fjellskiver. Fjellet består av granittisk gneis i lyse farger med vakre tegninger.
Før fjellet ble saget, ble det boret hull til sikringsbolter og til gysing med ekspanderende, tyntflytende betong for å ’armere’ og tette sprekker i fjellet.

Dernest ble det kjerneboret både horisontale og vertikale hull for som man kunne tre diamantwirer gjennom for så å sage ut fjellet. Etter saging ble massene mellom fjellskivene sprengt og tatt ut etappevis.

Tomtens opprinnelige terreng er synlig i de utskårne fjellveggene i interiørene. Der fjellet ikke når opp til takkonstruksjonen er det brukt plasstøpt betong for å føre veggen opp. Likeledes er det brukt betong til å fylle igjen utfall av stein og større fjellsprekker i vegger der dette har vært ønskelig. Det er valgt en lys betong og plateforskaling. Møtet mellom utskåret fjell og plasstøpt betong danner et konstruktivt og estetisk samvirke og homogen helhet.

I tillegg til de bærende veggskivene i kombinasjon av fjell og betong er det brukt plasstøpte betongsøyler i kafeområdet, og ytterveggen mot gaten er prefabrikkerte betongelementer. Denne ytterveggen består av sandwichelementer med bærende innervange og en yttervange som har fått ulik overflatebehandling. .

For å få mose til å gro på de grove betongelementene på ytterveggen, har disse partiene blitt smurt inn med lokale mosetyper som er nedmalt og blandet med yoghurt, øl, sirup og andre godsaker. Målet er at det skal gro fin mose på veggen i løpet av kort tid.

Himling i utstillingsarealer er i lys, plateforskalet betong. Mellom hovedbæreveggene er det overlys som dramatiserer opplevelsen av utstillingsrommet og de bærende fjellveggene. Overlysene dannes av bærende betongdragere på oversiden av betongdekket.

Eksponert fjell og plasstøpt betong

Eksponert fjell i samvirke med plasstøpt betong kombinert med bruk av overlys gir disse rommene helt spesielle kvaliteter. Bruk av betong ga mulighet til presise og sømløse overganger mot fjellet.
God arkitektur sammen med flotte betongarbeider på gulv, vegger og tak har skapt en helt spesielt bygning som viser hvor flott betong og fjell kan utnyttes i balanse med naturen.

Samarbeidende aktører:

Sted: Tiltakshaver: Statsbygg
Rådgivende ingeniør bygg: Nordplan AS
Betongentrepenør plasstøpt: Åsen & Øvrelid AS
Betongleverandør fasadeelementer: Førde Sementvarefabrikk AS
Diamantvaiersaging av fjell; Diamant Wire teknikk AS

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.