Nygaardsplassen i Fredrikstad har høstet stor oppmerksomhet for sin nytolkning av tradisjonell bruk av tegl.

De 5 fasadeutrykkene har tilsammen 4 ulike tegltyper kombinert sammen og hver for seg i kryssforbandt, fire skifts munkeforband, gotisk forbandt og et flott ti skifts munkeforbandt. Byreperasjonen i Fredrikstad omkranser et eksisterende torg med 4 andre teglbygg fra ulike epoker gjennom 1900-tallet. De nyoppførte teglbyggene har gjort at de andre eldre teglbyggene har fått en renessanse og fremstår plutselig aktuelle i all sin prakt.

Arkitekturkritiker Gaute Brockmann skriver i Morgenbladet 3.april at ” På Nygaardsplassen i Fredrikstad står to bygg med kraft til å definere det neste tiåret i norsk arkitektur» Vi tror bruken av tegl er en av hovedgrunnen til at dette prosjektet har en nærmest tidløs karakter med en intuitiv appell til de som besøker det.

Bakgrunn:

På slutten av 1890-årene var området rundt Nygaardsplassen fylt av tradisjonelle byhus med bakgårdsbebyggelse, med parseller som strakte seg ned til elvebredden av Vesterelva. Mellom bakgårdene fantes det smug og smett og en plass hvor det sydet av liv med lekende barn, dyr og møteplasser. På 1970 tallet ble mye av den gamle bebyggelsen revet og nye teglsteinskledte næringsbygg ble reist rundt plassen. En parkeringskjeller ble etablert under hele torget. Folk sluttet å bo der, kontorer og lukkede virksomheter kom inn og dermed forsvant det indre bylivet rundt plassen.

Nygaardsplassen var i 40 år omtalt som «den døde plass» på folkemunne. Det er reist to nye bygg på tilsammen 4500 kvadratmeter i enden av plassen. De to nye byggene skaper enda et viktig byrom; en smal gågate med uteservering på hver side som fører inn til torget. Det største av byggene er igjen underdelt i 5 mindre hus som henspiller på den originale parselleringen i kvartalet. Det er brukt fire ulike typer tegl og like mange ulike forbandt. I 1.etg er alle dører og vinduer i oljet eik, mens vinduene i boligetasjene har ulike farger som gir liv og brudd til fasaden. Alt dette er gjort for å skape en tett sammenheng med den øvrige bebyggelsen og samtidig gi et historisk nikk til tegltradisjonen i Fredrikstad. Byggherren kaller det «vennlig arkitektur», vi kaller det byreparasjon. Vi forsøker å bryte ned skalaen på bygningene, og får det til å se ut som om man passerer mange forskjellige bygg. Smale gater gjør også at folk senker hastigheten, man stopper litt opp for å se hva som skjer inne i byggene de passerer. Man får en følelse av at detaljene snakker med deg. På grunn av et mangfold av tegl og forbandt rundt plassen er det rent umiddelbart vanskelig å forstå hvilke bygg som er nye og hvilke som sto der fra før. Her lå det flere teglbygninger fra ulike epoker, men de færreste har nok tenkt over hvor vakre de er. De har fått forsterket egenarten sin i byreparasjonen

Tekst: Mad arkitekter

Arkitekt: Mad arkitekter (Avd Oslo/Fredrikstad)
Teglleverandør: Terca Blauw-Rood, Terca Pagus gris, Terca Milano, Terca York Russet
Utførende murmester: AF bygg Østfold med murerbas Bjørn Olav Jakobsen
Ferdigstilt: 2019

 

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Mad arkitekter

Fotograf:

Mad arkitekter

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.