På en liten høyde ved den nordlige innkjøringen til Narvikhalvøya reiser det seg et kirkebygg i prefabrikkerte betongelementer. Bak designet står UNO design og arkitektur.

– Vi har jobbet mye med form og farger for å bryte opp volumet i bygget. Samtidig har vi vært opptatt av at bygget skulle være tilpasset omgivelsene med fasader som gir noe positivt til nærmiljøet, uttaler Arkitekt Unni Furfjord i UNO design & arkitektur

Det er bygget med hvite slipte elementer og sort syrevasket betong tilsatt sort Larvikitt-stein.

Det er plasstøpt betongplate på mark og på galleri og prefabrikkerte betongelementer som kom med båt fra produsenten i Stavanger/Klepp. Det er jobbet med variasjon av elementer, trekantformer i vinduer, og skråvegger samt skråstriper i fasade for å bryte opp det store volumet. Innvendige side av elementer er malt og ønsket fra byggherren var et nøkternt, elegant og rolig inntrykk. Fagverk og TRP i tak er skjult med de flotte lysringene som skaper prikken over i’en – mens trekantvinduene og de vertikale vindusfeltene spiller mot himmelen og gir spennende lysvirkning innvendig. Noe av dette er tatt med i dører og detaljer ellers utvendig og innvendig. Inngangspartiet er markert med skrå veggskive som henter folk inn og et betong tak med glasspalter som gir lys inn over inngangssonen. Det veksles mellom åpne og tette felter.

Gulvet er plasstøpt og slipt og har med det gråspettede mønsteret gitt et flott bidrag til de øvrige betongoverflatene som er hvite. Skråflatene og vindusfelt i front ved alteret gir også et spennende effekt i tillegg til korset som henger vertikalt. Utvendig er kors laget i de sorte betongelementer og malt hvite slik at de synes godt på avstand.

Godt utførte beslag gir betongen en ren avslutning og gode detaljer på gesims, mot vinduer og dører.

Det har vært et godt samarbeid av alle aktører med bla Totalbetong og Hå element as. Det er også mye dugnadsarbeid som  har medført en helhetlig god kirke med mange flotte løsninger. Til og med toaletter har kule nisjer som gir overraskelser og utsikt samt lysinnslipp fra flere kanter. Takform og veggflater er brutt opp og skal gi spenningsmomenter i arkitekturen. Arkitekten er svært fornøyd med samarbeidet og løsning på ideer mht form, farger og detaljer. Byggherren er kjempefornøyd og kirka er blitt et flott landemerke hvor nesten alt er bygd i betong.

  • Arkitekt: UNO design & arkitektur as
  • Prosjektering: UNO design & arkitektur i samarbeid med med Totalbetong, Hå Element, Sweco, Gilje Vinduer as og  Time glass
  • Totalentreprenør: Totalbetong as
  • Betongelement: Hå Element

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.