Mellbye Arkitektur Interiør AS står bak utformingen av nye Østbanehallen.  Arkitektene har hatt et mål om å ivareta byggets historiske kvaliteter, samtidig som de har lagt til nye, moderne elementer.

Sted: Oslo
Byggeår: 2015
Byggherre: Rom Eiendom A
Prosjekterende: Aase Byggeadministrasjon AS
Rådgivere og konsulenter:  ÅF-Norge AS, Brekke & Strand Akustikk AS, Norconsult AS, Høyer-Finseth AS
Entreprenører: AF Bygg Oslo AS, RivTec AS, Lys og Varme AS, Pronova AS, GK Norge AS, SRO AS, Oslo Oppmåling AS

Det siste halvannet år har Østbanehallen gjennomgått en ny og omfattende oppgradering for å stå i stil med den fantastiske kulturarven bygget bærer med seg. Helt siden det første jernbanebygget i enden av Karl Johan så dagens lys i 1854, har det vært preget av en rekke ombygginger av ulik karakter.

Under Østbanehallens glasshvelv har Mellbye Arkitektur Interiør AS skapt et landskap i grenselandet mellom interiør- og eksteriørarkitektur. Et rom som riktignok er innebygget, og under tak, men som samtidig har slike dimensjoner at det oppleves som et eget univers.
Etter ombyggingen rommer hallen ni nye spisesteder, dagligvarebutikk, spesialbutikker, Visit Oslo og Hotell.

De arkitektoniske løsningene er av en slik art at de trekker linjer tilbake til jernbanens ungdom i det man aner de gamle vognsettene i salgsbodenes lineære plassering. Forstyrrende elementer og uoversiktelige soner er fjernet i den gamle toghallen, og det er satt inn forenklede strukturer for å forsterke hallens opprinnelige konstruksjon som hovedinntrykk. Materialene er brukt på en slik måte at de vil patineres over tid og sømløst føye seg sammen ned den originale konstruksjonen. Med kunnskap og respekt for opphavet har arkitektene søkt å ivareta hallens sjel, samtidig som de har gitt rommet nytt hjerte.

På samme måte som Mellbye Arkitektur Interiør AS moderniserte Ekebergrestauranten og brakte den inn i vår tid, har arkitektene gjort Østbanehallen til et moderne byrom for mennesker som skal handle, spise, reise eller bare oppleve den nye hallens puls under glasshvelvet. (Tekst: Mellbye Arkitektur Interør AS)

 

Les mer om prosjektet her:
Rom Eiendom
Mellbye Arkitektur Interør AS
Bygg.no

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Fotograf:

Ole H Krokstrand

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.