Porsgrunns nye kirke erstatter den gamle kirken som gikk tapt i brann i 2011. Den nye kirken er en ‘oppstandelseskirke’ som har vendt tilbake til byen og søker optimisme og framtidstro. Med bakgrunn i Porsgrunns industrihistorie er den nye kirken bygget i rent porselen, utvendig og innvendig.

Kirken som ekstremt helhetlig og godt planlagt. Det er messing, betong, porselensflis og eikespiler som går igjen overalt.

At det slipte betonggulvet kun har lokalt tilslag gir også en ekstra tilhørighet, og et fint fargespill i lyset. Bruk av lysspalter mellom bygningskroppene og perforeringer i porselensfasaden, kombinert med en stor glassvegg i retning Sundjordet, gjør kirkerommet lyst og stemningsfullt.

Betonggulvet

På samme måte som i Våler kirke (2015) er gulvet et sentralt tema. I begge kirkene utgjør gulvene en base, et podium eller en sokkel, som bygningen er plassert oppå. Gulvene, med tilhørende grunnmurer, trapper og ramper, er utført i monolittisk støpt betong med utrykket til en massiv plint, eller en klippe, som om grunnfjellet selv skyter opp i dagen mot himmelen og bærer frem kirkebyggene.

Med erfaring fra gulvstøp i Våler ble det valgt nøyaktig samme oppbygging i Porsgrunn. Begge steder ble det benyttet lokal sand og tilslag, noe som gir de to gulvene ulik og særegen karakter som reflekterer stedene kirkene er bygget. Elvesanden i Våler har en brun karakter som gjenspeiles i gulfargen og danner en fin sammenheng med det gylne bjørkeinteriøret.

Den lokale sanden i Porsgrunn har et nøytralt, lysegrått preg. Sammen med tilslag av knust rosa granitt, gir den gulvene i Østre Porsgrunn kirke en lys karakter med rosa innslag, som kirsebærblomster falt mot bakken. Den samme jevne, lysegrå betongen er benyttet i alle synlige fundamenter, grunnmurer og trapper utvendig, hvor man i mange tilfeller ser innvendig gulv og utvendig betong i sammenheng. Utvendige er det benyttet glatte forskalingsplater som er tiltet 3.3˚ for å flukte presist med alle de øvrige geometriene.

Det er nedlagt mye arbeid i å bygge nøyaktige forskalinger, komprime betong samt å planlegge monolittisk støp uten støpeskjøter.

Byggherre: Porsgrunn kirkelige Fellesråd
Arkitekt: hovedarkitekt: Espen Surnevik
samarbeidende arkitekt: Trodahl Arkitekter
Kunstnere: Espen Dietricson og Marie Buskov

RIB: A.L.Høyer Skien AS
Entreprenør: Tor Entreprenør AS (hovedentreprenør)
Flisarbeider ute: Tor-Entreprenør AS v/ Steinar Dale
Flisarbeider inne: Tveiten & Riis Murmesterfirma AS

Leverandører:

  • Betong: A-Betong, Skien
  • Fliser: FagFlis Grenland v/ Fredrik Lysø

Bygget be presenter i bladet mur+betong 4/2019

Kilde: mur+betong 4/2019 – Espen Surnevik

 

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.