Øvre Sund bru har asymmetriske søyler som samvirker mellom betong og stål. Øvre Sund bru har bruplater i glatt betong med buet underside og slank kant, som gir en rolig underside som speiler refleksjonene fra vannet.

Brua er en platebru i betong med fem spenn og total lengde på 150 m med store landkarkonstruksjoner på begges sider. Brua har fire kjørefelt. På den ene siden er det utkraget gang- og sykkelbane i stål (bredde 5,5 m).

Søylene er utformet i betong med båtformet tverrsnitt for liten vannmotstand og Y-formet søyle i topp med skråstilt stålpilar.

Multiconsult var med på vinnerlaget sammen med BFS arkitekter (nå Nuno arkitektur) i arkitektkonkurransen for Øvre Sund bru. Etter det hadde Multiconsult ansvar for forprosjekt, byggeplan og oppfølging i byggefasen for alle fagområder i prosjektet.

  • Sted: Drammen
  • Arkitekt: Nuno Arkitektur (tidl. Bovim-Fuglu-Svingen Arkitekter)
  • Byggeår: 2011
  • Tiltakshaver: Buskerud Fylkeskommune
  • Totalrådgiver: Multiconsult
  • Betong: Unicon

Prosjektpresentasjon hos Nuno Arkitektur

Les mer på bygg.no

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Arkitekt(er):

Nuno arkitektur

Fotograf:

Ole H Krokstrand

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.