Beliggende inntil Stensparken og med en fasade av sløret tegl står de tre byggene i Pilestredet 77/79 fram som moderne bygårder med høy bokvalitet.

Pilestredet 77-79 er utviklet for å forene nybygg med et historisk miljø på en attraktiv og innovativ måte, gjennom bevisst bruk av steds- og situasjonstilpasset arkitektur. Tomten befinner seg i et boligområde på Fagerborg omgitt av historiske bygninger fra 1800 og 1900-tallet. Boligkomplekset består at tre blokker fra fem til seks etasjer. De to mindre blokkene mot nord har det samme fotavtrykket og et prinsipp med fire leiligheter per etasje. Den større blokken i sør er mer kompleks med seks til åtte enheter per etasje av ulik størrelse. Fellesarealene er utformet for å skape en positiv og verdig fellesramme for beboerne. Alle takene har hageparseller som kan brukes av alle beboerne. Som helhet gir prosjektet et variert tilbud med leiligheter av forskjellig størrelse og identitet som sikrer et sammensatt og mangfoldig bofelleskap, og tilbyr gode bosituasjoner for ulike mennesker i ulike livssituasjoner.

Pilestredet 77-79 er et godt sammensatt prosjekt med fokus på enkelhet og høy boligkvalitet. Prosjektet er rik på arkitektoniske kvaliteter. Det har gjennomarbeidede løsninger som forener tradisjon og innovasjon på en nøye reflektert måte. For å få til gjennomgående høy kvalitet har det vært viktig å etablere et godt samarbeid mellom byggherre, planleggere og entreprenør tidlig i prosjektutviklingen.

Materialpaletten er begrenset og valgt for å være robust, varig og enkel å vedlikeholde. Prosjektet er kledd med håndbanket, sløret tegl av type KM 548-1/921/7K fra Steenfabriek Klinkers. Dette er en rustikk teglstein med røde nyanser og hvitt murslør. Mørtelen er gjennomfarget og består av kalk og sement. Det er jobbet nøye med både stein og mørtel for å få til en levende helhet med spill og ulike fargesjatteringer. Dette gir et spennende uttrykk som forandrer seg i samspill med lys og vær.

Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter
Byggherre: Aspelin Ramm Eiendom AS
Murmester: Mjøndalen Mur & Puss As

Presentasjon av Pilestredet 77/79 i bladet mur+betong

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.