Østre Aker vei 33 er oppført i naturbetong i 1968. Det er utsmykket med betongrelieffer av Odd Tandberg.

Bygningen ble i 2007 ombygget til «Quality Hotel 33» med 242 gjesterom og konferansekapasitet til rundt 1000 personer Hotellet har utpreget brutalistisk arkitektur og interiøret bærer preg av 60 tallets design, musikk og energi

Om Hotell 33 / Standard Telefon og Kabelfabrik A/S
Alcatel-fabrikken i Oslo var tidligere en av byens største industriarbeidsplasser. Bedriften var eid av det internasjonale telekommunikasjonsselskapet ITT og senere av Alcatel.
I 2007 påbegynte OBOS og Aspelin Ramm restaureringen av det gamle industribygget til det som i dag er blitt Hotel 33. I dag er hotellet et kurs- og konferansehotell inspirert av 60-tallets design, musikk og energi. Hotellet har 242 rom og konferanselokaler med plass til 900 personer. Hotellet har i den tiden det har vært i drift vært viktig for byutviklingen i Økern-området, og er med på å skape optimisme og entusiasme i Groruddalen.
Bygget er tegnet av arkitekt Erling Viksjø. Flere av Viksjøs bygninger fra etterkrigsårene er signalbygg i Norge. Blant annet Elkem-bygget på Majorstua, som nå er NHOs hovedkontor, Hydro-bygget på Frogner, Regjeringsbygget i sentrum og Bergen Rådhus.
Arkitekt for rehabiliteringen har vært Mellbye Arkitekter AS ved Ajas Mellbye. Interiørarkitekt Lars Helling.
Hotellet drives av Choice Hotels.
Bak utdelingen av Olavsrosa står Norsk Kulturarv, en ideell stiftelse som jobber for å bevare levende kulturminner over hele landet. Prisen stiller høye krav til produktkvalitet og vedlikehold.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Erling Viksjø

Fotograf:

Ole H Krokstrand

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.