Fasaden til Realfagbygget består av hvit, plasstøpt betong. Flatene er oppdelt i et platemønster som avspeiler styrke og renhet, og binder de andre volumene og materialene sammen til en helhetlig komposisjon.

Eksponert hvit betong omkranser de mellomliggende bygnings-volumer, ved å avslutte bygningselementet i vest med en krum, gjennomhullet form og en vegg i den østligste hovedfløyen, bundet sammen av trappetårn og felles gesims i hvit betong.

Rammer og vinduselementer, samt inntrukne veggpartier i de hvite betongflatene, er også kledd med teak, slik at treverket er med på å binde komponentene sammen. De funkis-inspirerte tverrblokkene er behandlet med gjennomfarget puss, jordfarget rustrød og matt høstgul, og har ellers vesentlige innslag med aluminiumsprofiler som fast solavskjerming.

Sted: Gløshaugen, Høgskoleringen 5, 7491 Trondheim

Byggherre: Statsbygg
Oppdragsgiver: Kirke-, utdannings- og forsknings-departementet (KUF)
Bygget: 1996 – 2000
RIB: Reinertsen Engineering ANS
Entreprenør: Betong og utvendige tømrerarbeid – AF Anlegg – PEAB

Betongprodusent:
Hvit betong: NorBetong AS
Annen betong: Unicon AS

Delte prisen Betongtavlen 2000 med Ivar Aasen-tunet.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Stikkord:

Fotograf:

Naarud Stokke Wiig

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.