Risvollan er et eksempel på et godt «hverdagsbygg» som er skreddersydd til brukernes behov og som lar de forbipasserende stoppe opp og studere byggets fasade i grafisk betong som framstår som både robust og forfinet.

Risvollan er et særpreget boområde i Trondheim bygd ut på 1970-tallet, med tidstypiske modulbaserte lavblokker kledd med trepanel. Det nye administrasjonsbygget er gitt en form og skala som svarer til de eksisterende lavblokkene – men som samtidig skiller seg ut med en annen materialbruk og et annet fasadeuttrykk enn boligblokkene.

Motivene i fasaden er laget ved at mørkt tilslag i betongen delvis er vasket fram, samtidig som den i utgangspunktet lyse betongoverflaten er beholdt for øvrig. Metoden som er benyttet kalles grafisk betong og gir svært presise uttrykk i overflaten. Grafikken i fasaden viser abstraherte motiver fra maskinene i verkstedbygget og naturelementer fra nærområdet på Risvollan, og gir assosiasjoner til byggets funksjon og omgivelser. Mønsteret sees som en sammenhengende overflate på avstand, men er samtidig presis og detaljrik når man kommer tettere på. Byggets 1. etasje er kledd med matte plater i aluminium som kontrasterer og framhever betongfasaden. Grafisk betong i kombinasjon med prefabrikkerte sandwichkonstruksjoner og bæresystem i betong har gitt en rasjonell byggeprosess og samtidig et uttrykk som bidrar til å skape variasjon og identitet innenfor et område med en relativt homogen bebyggelse.

Administrasjonsbygget inneholder både kontorer, verksteder og garasjer med støyende aktiviteter, samtidig som det skal være et tilgjengelig, sosialt og attraktivt representasjonsbygg for borettslaget.

«Storstua» i bygget er tilgjengelig for beboerne i borettslaget til ulike arrangementer og har plass for inntil 120 personer. Den benyttes også til årsmøter og andre viktige arrangementer i borettslaget. Bygget huser også TV studio for borettslagets egen TV- kanal.

Administrasjonsbygget på Risvollan er et hverdagsbygg som brukerne er stolte av, et bygg som viser hvordan robust og forfinet betong kan benyttes både i fasader og i interiør og et bygg som er skreddersydd brukernes behov.

Byggherre:  Risvollan Borettslag
Arkitekt: Pir II
RIB:  Rambøll Norge AS
Entreprenør: Betonmast AS
Leverandør betongelementer: Spenncon AS

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Pir II AS

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.