Saltstraumen bru krysser Saltstraumen som er verdens sterkeste tidevannsstrøm i Nordland Norge.

Saltstraumen bru er 768 meter lang og har et spenn på 160 meter. Broen vant betongtavlen i 1985 for fremmragende byggekunst i betong. 17. april. I 2008 ble broen fredet av Riksantikvaren.

Brua er en fritt frambygg-bru som krysser Saltstraumen mellom Knaplundøya og Straumøya i Bodø kommune i Nordland.

  • Landskapsarkitekt:  Hindhamar Sundt Thomassen A/S
  • Ingeniør: Aas-Jakobsen AS

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.