Det er sjelden at et slikt stort damprosjekt bidrar så positivt i nærmiljøet. Sarvsfossen dam ligger fint i terrenget tett til Bykles sentrumsbebyggelse og bidrar ikke bare med ren vannkraft.

Sarvsfossen dam sikrer også veiforbindelse til den andre siden av dalen via bru på toppen av dammen. Ved å fylle den tidligere utilgjengelige kløften med en ny stille vannvei, vil dammen også tilby nye rekreasjonsområder nord for sentrum

Byggherre: Otra Kraft AS
Arkitekt: Norconsult (80-tallet)
Byggeteknisk rådgiver: Multiconsult
Hovedentreprenør: Implenia
Underentreprenør betongarbeider: Kruse Smith AS
Betongfabrikk: Unicon- mobil

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.