Skarnsundbrua i Trøndelag var verdens største skråstagbro med 530 meter hovedspenn da den ble åpnet i 1991

Skarnsundbrua er en skråkabelbro i Inderøy kommune i Trøndelag som forbinder Mosvik på Fosenhalvøya med Utøy i Innherred. Den går over Skarnsundet i Trondheimsfjorden som del av Fylkesvei 755, Skarnsundet forbinder Trondheimsfjorden med Beitstadfjorden.

Skarnsundbrua har en totalbredde på 13 meter og 1010 meter lang. Brooverbygningen er formet som et kassetverrsnitt. Tårnene er A-formet, og har en høyde på 152 m, noe som gjør Skarnsundbrua til Norges nest høyeste skråkabelbru etter Grenlandsbrua. Skarnsundbrua består av 208 kabler som tilsammen er 33 km og veier 1030 tonn. Kablene, som har en diameter på mellom 52 mm og 85 mm, kan om nødvendig skiftes ut enkeltvis.

Skarnsundbrua er bygd for å tåle vindkast opp mot 48,5 m/s (tilsvarende en hundreårsstorm) og tåler jordskjelv.

Fredet kuturminne
Broen ble foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, broer og vegrelaterte kulturminner i 2002. Riksantikvaren fredet den i april 2008.

Skarnsundbrua ble tildelt Betongtavlen i 1992 og den internasjonale betongprisen FIB awards i 1994.

Kilde: Visit Innherred

Foto: Wikipedia MT Fotos

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.