Smykkeskrinet ble tildelt Betongtavlen 2010 for en arkitektonisk usedvanlig gjennomført og meningsfylt bruk av betongmaterialet. Betongen er utført med et meget høyt presisjonsnivå og er kombinert med andre materialer på en overbevisende måte.

Juryen berømmet også arkitektene for å ha oppnådd en svært god løsning på bygningsintegrert ventilasjon og energiløsninger ved å utnytte de arkitektoniske virkemidlene knyttet til materialvalg og utnyttet betongens termiske egenskaper. Bygget innehar tekniske løsninger som kan gi bygget et lavt energiforbruk og et godt inneklima langt inn i fremtiden.

Prosjekttype: Rehabilitering og nybygg konferansesenter
Byggherre: Utdanningsforbundet
Hovedentreprenør: Tronrud Entreprenør AS
Prosjekt- og byggeledelse: Aase Byggeadministrasjon AS
Betongleverandør: Unicon As
Mur og puss: Murmester Rolf Holm

Priser:
Betongtavlen 2010 – Les om Betongtavlen her

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Stikkord:

Arkitekt(er):

Element Arkitekter AS

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.