Snarøya kirke representerer  betongbrutalismen fra dens glansdager. Snarøya kirke er en arbeidskirke og betongskulptur konstruert i en rektangulær form. Den domineres av råbetong hvor sporene etter forskallingsbordene bidrar aktivt til kirkens ornamentikk.

Siden kirken lå i innflygningstraseen til Fornebu flyplass måtte det bli restriksjoner på høyden, samt krav til lydisolasjon.

Takvolumet er frigjort fra veggene og slipper lys inn i kirkerommet via glassfelt. Kirkerommet er et rektangel som er presset med to sirkelslag, hvor sentrumspunktene og tangeringspunktene har en indre sammenheng som bestemmer formen. De buede veggenes møte med takflaten er en presis kontur som er geometrisk bestemt av et skråstilt plan som møter en sylinder. Resultatet er en følelse av at taket krummer seg og er arkitektonisk sett med på å gjøre det til et rom med spenning og en sakral virkning.

Kirken ble innviet i 1968. Den ligger på en åskam langt ute på Snarøya,

Snarøya Kirke ble tildelt Betongtavlen i 1985.

Arkitekt:  Harald Hille og Odd Østbye, Hille Melbye Arkitekter

Kilde: Hille Melbye Arkitekter

Les mer hos Norske Kirker og Hille Mellbye Arkitekter

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Hille Melbye Arkitekter

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.