Høsten 1984 ble arkitekt Kjell Lund engasjert til å tegne den nye kirken til St Magnus menighet i Lillestrøm.  De hadde helt konkrete ønsker til den nye kirken.  Den skulle preges av det sakrale – ingen arbeidskirke – syneliggjort  i tidsmessige, arkitektoniske og estetiske former.  Kirkerommet skulle være et uttrykk for fellesskap rundt Herrens bord, og stimulere alles aktive deltagelse i liturgien.

Menigheten var spesielt fornøyd med den løsningen arkitekten laget for den litt umulige oppgaven med kombinasjon av kirkerom, hverdagskapell og dåpskapell. Hvis man i dag står bak i hverdagskapellet og ser frem mot hverdagsalteret, føler man at man kun er i dette rommet. Men flytter man blikket mot hovedalteret, ser man straks at man befinner seg i det store rommet som omfatter alle tre kirkerommene. Tilsvarende hvis man er i dåpskapellet. Uansett hvor man befinner seg, har man god utsikt til hovedalteret og det er ingen søyler som stenger for utsikten, slik man ofte finner i andre kirker. Samarbeidet med arkitekten var en kontinuerlig interessant læreprosess og partene forsto hverandre meget godt.

Kirkens formale komposisjon er basert på sammenstillingen av standardiserte, kubiske og kvartsirkulære tak- og veggelemeneter. Elementene danner romsoner som gir kirken en bygningsmessig topografi som avspeiler de liturgiske funksjoner.

De sammenstilte takskallene danner hvelvede kirkerom (skip), og fremtrer med sine gjennomgående overlysspalter som en moderne konstruksjon med formessig forankring i tradisjonelle kirkerom.

St magnus kirke ble tildeles Betongtavlen 1989.

Kilde: Lund+Slaatto Arkitekter og St Magnus Menighet

Les mer om kirken på Arkiktektur N

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Lund+Slaatto Arkitekter

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.