Stabekk stasjon viser innovativ bruk av farger og mønster i betongen. Stasjonen er en vakker måte å kombinere et relativt enkelt trafikknutepunkt på jernbanen med god design og arkitektur. Det er farger i undergangen, og deler av trappenedgangen har en kunstnerisk utformet gullvegg som møter de reisende. Prosjektet er et eksempel på at man kan frakte folk på en trygg, men også estetisk pen og funksjonsrettet måte.

Den nye stasjon åpnet i desember 2015 og består av en midtstilt plattform, plattformtak, trapper og heiser bundet sammen av en underjordisk gangforbindelse. Den nye stasjonen er lett å orientere seg i, og det oppleves positivt og trygt å ferdes der.

Store folkemengder skal forflytte seg uten hindringer eller forsinkelse. Personer med nedsatt førlighet har fått egne soner som sluser dem gjennom stasjonen. Grunnet begrenset plass på tomten er det valgt å oppføre to heiser i stedet for ramper. Det er lagt inn rekkverk i to høyder, ledelinjer, midtstilt rekkverk i hovedtrapp, og kontrastfarger. Tre trapper leder til plattform; hovedtrapp fra sentrumssiden, sekundærtrapp fra parkeringsplass i andre ende av undergang, og trapp mellom midtstilt plattform og undergang.

Kostnadseffektiv løsning

Kostnadseffektivitet og ønske om mest mulig vedlikeholdsfrie materialer har vært styrende. Anlegget skal tåle røff bruk og uteklima. Det er benyttet plasstøpt betong i hele underbygningen, der forskaling og farger er bevisst brukt for å skape variasjon og logikk.

Overgang mellom betongvegger og tak knekkes både vertikalt og horisontalt for å lede reisende i et naturlig bevegelsesmønster, samt trekke lyset så langt inn i undergangen som mulig. Hovedtrappen er gjort ekstra bred for å skape en innbydende og åpen atkomst. Vegg i hovedtrapp skrår for å fange lyset ned i undergang. Den gullfargede fondveggen reflekterer lyset og annonserer at dette er en hovedinngang. Den skal innby til bevegelse videre ned trappen. Matrisen er mangefasettert og gir et spennende inntrykk i betongen, det taktile uttrykket vekker nysgjerrigheten og man får lyst til å berøre veggen. Betongen er strengt geometrisk inndelt i mønster gitt av den glatte plateforskalingen og de ordnete staghullene. Alle hjørner, utsparinger og staghull er utformet med omhu for å sikre et helhetlig, elegant og gjennomført utseende.

Betongen har en transparent overflatebehandling, som beskytter mot tagging, og lar materialet vise seg fra sin beste side. På utvalgte veggflater er det lagt inn struktur og farge som spiller på lag med romforløpet og aktiviserer flatene. Forskalingen her er utført med matriser i polyuretan elastomer, festet til systemforskaling.

Stabekk stasjon er et godt eksempel på at betong kan benyttes i kostnadseffektive løsninger og kan sette en god standard for fremtidige jernbanestasjoner. Dette gode resultatet kommer av tett tverrfaglig samarbeid mellom arkitekt og rådgivende ingeniør.

Tiltakshaver: Jernbaneverket

RIB: Norconsult

Hovedentreprenør: Implenia

Betongentreprenør (UE): ISAR

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Arkitekt(er):

Norconsult Arkitektur

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.