Det nye kirkesenteret nær Tanum kirke inneholder publikumsfunksjoner som møtesal og møterom i tillegg til kontorer for ansatte. Bygget er oppført med kjeller i plasstøpt betong og bærende bindingsvegger.

anum kirke er fra middelalderen og et viktig kulturminne. Kirkegården ligger vakkert i det naturlige landskapet. Tett opp til tomten ligger en historisk gangvei. Forholdet til den eksisterende kirken og til det eksisterende landskapet har vært viktige parametere for arkitekturen. I utformingen av kirkesenteret er det lagt vekt på at bygningsvolumet underordner seg Tanum kirke. Nybygget er lavmælt, men samtidig tydelig som et offentlig bygg og med en lesbar sakral karakter. Det er plassert slik at sikten til Tanum kirke er opprettholdt fra den eksisterende historiske gangveien fra vest. Det er gjort minst mulig inngrep i terrenget og flest mulig trær er bevart.

Adresse: Tanumveien 133
Byggherre: Bærum kommune
Arkitekt: Longva arkitekter AS
RIB: Norconsult AS, Thilt Engineering AS, Lett-tak systemer A
Entreprenør: Moderne Byggfornyelse AS – betongarb.: Birger Pollen & Co AS

Leverandører:

  • betong: NorBetong
  • tegl: Wienerberger
  • murmørtel: Mørtelverket Forsand

Ferdigstilt: 2017
Areal: 670 m2 BTA

Konstruksjon: Kjeller i plasstøpt betong. Bærende bindingsverksvegger og lett-tak.
Overflater: Teglforblending: Terca Broensgroen murt med mørtel farge M-Y:

Kilde: mur+betong 4/2018

 

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Longva Arkitekter

Fotograf:

Ivan Brodey

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.