I tett samarbeid med Stavanger kommune har skatemiljøet skapt en unik park som samler både unge og voksne i uorganisert idrett. Tasta skatepark er designet ut fra brukernes behov, den benytter betong med høy kvalitet og gir utfordringer for brukere på alle ferdighetsnivå. Parken viser hvordan betong på en flott måte kan skape populære møteplasser.

Byggherre: Stavanger Kommune / Park og vei
Arkitekt: Pivotech AB
Hovedentreprenør: TS Maskin (Byggetrinn 1) Backe Rogaland  (Byggetrinn 2)
Underentreprenør betongarbeider: Betongpark Anlegg AS
Betongfabrikk:  Sandnes Betong (byggetrinn 1) og Velde Betong (byggetrinn 1)

Tasta Skatepark ble tildelt hedrende omtale under Betongtavlen 2018.

Les mer her:

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Pivotech AB

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.