Spikkestad kirke og kultursenter er en betongkonstruksjon med en «svevende» teglfasade. Innvendig er det eksponert betong som sterkest kommer frem i den høye alterveggen hvor 27 små lysåpninger kaster reflektert lys på motstående skrå betongvegg, og dragerne som går i hele byggets lengde. Betongskallet kombinert med teglkledningen gir huset dets karakteristiske form.

Seremonirommene er i stor grad naturlig belyst, med overlys som treffer betong og teglstein. Aktivitetsetasjen på nedre plan har glass fra gulv til tak, med en «betongrygg» mot terrenget. Alle gulv er i slipt betong med islett av hardtregulv i spesialrom. Også alteret og døpefont utført i formstøpt og slipt betong.

  • Byggherre: Røyken Kommune og Røyken Kirkelige Fellesråd
  • Arkitekt: Einar Dahle Arkitekter + Hille Melbye Arkitekter
  • Byggeteknisk rådgiver: Dr Tech Kristoffer Apeland AS
  • Entreprenør: Bermingrud Entreprenør
  • Betongentreprenør: TUK Entreprenør (konstruksjoner)
  • Bermingrud Entreprenør (alterbord og døpefont)
  • Betongleverandør: Unicon

Teglen er vinner av Betongtavlen 2019.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Stikkord:

Fotograf:

Jiri Havran

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.