I 2005 vant det danske arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen architects en internasjonal arkitektkonkurranse om Thor Heyerdahl videregående skole med sitt forslag Synergi.

Utbyggingen Thor Heyerdahl videregående skole innebar riving av eksisterende og bygging av ny videregående skole. Arkitektene har hatt som mål å samle skolens forskjellige elementer i en kompakt og vertikalt orientert bygning. Skolens etasjedekk forskyves som en rotasjon rundt husets sentralakse. Et atrium bringer tankene til et torg, og fører dagslys langt inn i bygget.
Tanken var å skape en skole som snakker både byens og naturens språk – en bygning som nesten er et stykke organisk natur i seg selv.

Atriet danner grunnlaget for sosiale møteplasser og fellesfunksjoner. Forskyvningene i dekkene skaper terrasser, som utenfra gir skolen en dynamisk form med fire akser.

Arkitektkonkurransen og konkurransen på entreprenørdelen gikk samtidig. VFK stilte krav til entrepriseløsningen; det skulle være en samspillsmodell, der byggherre skulle ha kontrakt med kun én aktør. Hvordan dette skulle organiseres forelå det ingen krav til. Det var opp til entreprenørene selv å bestemme.

  • Sted: Larvik
  • Arkitekt: smith hammer lassen architects
  • Byggeår: 2007
  • Skolen har 1 650 elever. Størrelse på utbyggingen er ca 26 600 m2 samt etablering av arenaanlegg på ca 7 200 m2 med sitteplass til ca 4 000 tilskuere.
  • Gulv: 16.000 kvm med maxit designgulv
  • Bygherre: Vestfold Kommune
  • Landskapsarkitekt: SLA landskabsarkitekter
  • Areal: 28.000 m2
  • Ingeniør: Multiconsult

Les mer om skolen hos Schmidt Hammer Lassen architect

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Fotograf:

Ole H Krokstrand

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.