MAD arkitekter har modernisert Trekantblokka i Oslo, i tråd og med respekt for Erling Viksjøs opprinnelige løsninger. Målet var at  byggets kvaliteter skulle fremstå enda tydeligere enn før, og det er brukt materialer som forsterker og fremhever arkitekturen.

En teknisk hovedetasje på taket er erstattet med en ny kontoretasje. I hovedsak er bygget modernisert for kontorarbeidsplasser, men på gateplan er det tilrettelagt for andre aktiviteter der fasadene er åpnet, i dialog med Byantikvaren. Uteområdene er gitt et grønnere preg og tilbyr nye attraktive byrom.

Historien til bygget

Det eksisterende bygget på St. Olavs plass 5 ble oppført for Oslo Helseråd i 1968-1969. Bygningen er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, har et triangelformet grunnplan og ligger i et fallende terreng fra St. Olavs plass til Pilestredet. Bygget er representativt for Erling Viksjøs arkitektur, har høy arkitektonisk verdi og er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg. Bygget har bærende fasader i naturbetong, etter Erling Viksjøs patent.

Trekantblokka

Trekantblokka – Foto: Kyrre Sundal

Bruk av betong

Arkitektene har redusert antall farger og materialer i bygget, og har skapt en helhet ved å bruke like farger og materialer på eksteriør og interiør. Det er valgt materialer som forsterker og fremhever arkitekturen; som betong, eik og sorte detaljer, med delvis gjenbruk av eikedører.

Innvendig og utvendig er naturbetongen vasket og hull er tettet igjen, de røffe betongbjelkene er støvbundet med et betongfarget pigment. De tidligere skjulte betongveggene er nå gjort synlige og får stå ubehandlet. De opprinnelige terrazzogulvet i lobby og trapp er fornyet med sliping og behandlet med en matt lakk. All betong i prosjektet er beholdt i sin opprinnelige form og under moderniseringen har man unngått unødvendige føringer og installasjoner direkte på betongen.

Endringsdyktig bygg

Konseptet for materialbruk i prosjektet har som ambisjon å knytte sammen de tidstypiske elementene fra 60-tallet med nåtiden og på en god måte komplementere naturbetongen innvendig og utvendig. Fokus har vært på solide og rasjonelle bygningsmaterialer med vekt på endringsdyktighet, byggbarhet og miljømessige kvaliteter både i produksjon og i drift av bygget.

Trekantblokka ble presentert i bladet  mur+betong 4/2022.

Prosjektdetaljer

Kategorier:

Arkitekt(er):

Mad arkitekter

Fotograf:

Kyrre Sundal

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.