Tresfjordbrua er en betongkassebru med total lengde 1290m som gjør den til den 6. lengste brua i Norge i dag samtidig som den er landets største betongbru i volum – støpt med til sammen 45 000m3 betong.

Denne etterlengtede brua over fjorden er utformet med store spenn slik at åpenheten i landskapsrommet ivaretas i størst mulig grad. Brubanens store høyde over havet forsterker bruas letthet i kontrast til bruas mektighet. Det er tatt utgangspunkt i at brua skal være et enkelt og visuelt tydelig element i landskapsrommet med en mest mulig kontinuerlig linjeføring.

Samtidig skal brua passe inn blant de mektige omkringliggende fjelltoppene i et av Norges vakreste landskap. Det er høyt vektlagt at alle bruas elementer har en renskåren og helhetlig detaljering, hvilket er utførlig hensyntatt i utførelsen. Brua gir tydelig uttrykk for særdeles høy kvalitet på utførelse av betongarbeidene over en lang byggeperiode med krevende aktiviteter og forhold. Det ferdige resultatet utmerker seg ved at alle deler av denne kilometerlange bruas overflater er av samme høye kvalitet. En kvalitet utenom det vanlige.

Noen av utfordringene som er løst under prosjektering og bygging er de meget krevende sjøarbeider med ramming av 9000 lm stålrørspeler med diameter på 1200mm på inntil 40 m sjødybde. Dette hevdes å være den største pelejobb til nå på ei norsk bru. Det er den første fritt frembyggbru i Norge der hovedfundamentet ser støpt som senkekasse satt på løsmasser. Dette er også den dypeste senkekasse på ei bru i Norge- den største tekniske utfordringen på hele prosjektet, både for entreprenør og konsulent.

De flott utførte overflatene på brua er muliggjort ved å gjennomgående benytte prefabrikkert forskaling av bord med plastbelegg. Slik forskaling gjør det samtidig mulig å benytte samme form ved flere støp. Her er alle sidespenn, 970 m bru, støpt ved bruk av samme form. Dette er både tids- og kostnadseffektivt, samt sørger for et meget helhetlig resultat.

Tresfjordbrua er en av kandidatene til Betongtavlen 2016. Tresfjordbrua i Møre og Romsdal er en del av E136 og forkorter strekningen Ålesund – Åndalsnes med hele 13 km. Tresfjorden er et storslagent og klart definert landskapsrom med små lokale samfunn omkring brustedet

Samarbeidende aktører:

Byggherre:  Statens vegvesen Region midt

Entreprenør: Arbeidsfellesskapet E136 Tresfjordbrua (Joint Venture Tresfjordbridge ANS: Implenia Construction GmbH/PORR  Norge Infrastructure)

Rådgivende ingeniør: Multiconsult ASA

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Arkitekt(er):

L2 arkitekter

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.