Gårdsanlegget ligger opp mot Trones-halvøyas høyderygg, og kroner den store jordeiendommen som faller ned mot fjorden. Anleggets klare og renskårne volum fremstår som tydelige objekter i det milde, åpne landskapet.

Arkitekten Nils Slaatto ville skape en ny arkitektur ved å finne fram til noe opprinnelig på stedet. Denne inspirasjonen kan man se i byggenes plassering i landskapet og i oppbyggingen av bygningsvolumer. Byggematerialene er fra stedet, men de er brukt på en ny måte. Teglets egenskaper gjennom utvikling av prinsipper om stabling og sammenfletting har fått betydning for arkitekturen her. Det ble benyttet en «kabelstein», også kalt «vrakstein», fra Innherred teglverk. Steinen var særdeles hardbrent, flammet og ble murt med baksiden ut av en lokal murer, med den unge bonden – som også var byggherren – som oppasser.

Gårdsanlegget er blitt ett av få eksempler i moderne norsk arkitektur på et moderne gårdsanlegg i kulturlandskapet. Den nye gårdens arkitektur er et tydelig brudd med lokal byggeskikk, hvor trematerialet har vært dominerende, og hvor den lange og smale trønderlånen er hjertet i anlegget. (Kilde Norsk murarkitektur)

Sted: Verdal

Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter AS v/sivilarkitektene MNAL Kjell Lund og Nils Slaatt
Byggeår: 1968
Veggtype: Bærende skallmur

Stein/blokk: Innherred teglverks type hardbrente,
frasorterte «kabelstein» murt med baksiden ut
Forband: Vilt forband
Prinsipp for muring: Lys kalksementmørtel med fylte fuger

Bygget ble presentert i boka Norsk murarkitektur

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Fotograf:

Finn Hakonsen

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.