Ulstein arena ligger sentralt i Ulsteinvik, Møre og Romsdal. Det er et idrettskulturhus med flerbrukshall, klatrehall, badeanlegg og et bibliotek. Ulstein arena er et samlingssted for lokalsamfunnet og er solid utformet med store eksponerte flater i betong, og betong som hovedbæresystem. Til tross for store volumer er anlegget innpasset Ulsteinviks tette bystruktur.

Bygget preges av eksponert betong og god kvalitet i arkitektur og håndverk. Ulstein Arena har utstrakt bruk av slipte betonggulv med svært høy kvalitet og plasstøpte eksponerte vegger.  Bygget har en enkel og presis detaljering som understreker og tydeliggjør møtet mellom materialene. På denne måten er prosjektet et godt eksempel på hvordan materialer som betong, tre, stål og glass kan kombineres inn i et hverdagsbygg som alle kan trives i.

Tiltakshaver: Ulstein kommune
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter
Interiørarkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter
Badefaglig arkitekt: Arkitektkontoret Nils Tveit
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter
Entreprenør: Peab – K.Nordang
Rådgivende ingeniør: Dr.techn.Olav Olsen
Betongentreprenør: Peab – K.Nordang
Betongleverandør: Ulstein Betong
Forskalingsleverandør: PERI Norge
Armeringsleverandør: Norsk Stål
Betongsliping: Betotec

Ulstein Arena var finalist til Betongtavlen 2018.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Lund+Slaatto Arkitekter

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.