Ureddplassen langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten er et mye brukt sted av både fastboende og turister. Vinterstid finnes det knapt et vakrere sted å beskue nordlyset, ei heller midnattssolen om sommeren. Etter en omfattende oppgradering fremstår Ureddplassen i ny drakt.

Foruten ny parkeringsplass og et toalett i glass og betong, er det bygd en stor plasstøpt utsiktsterrasse og et spektakulært amfi. Amfiet fører ned til strandsonen og er formet som en bred trapp med vekselsvis trapp- og sittetrinn. Trappeanlegget har unik utsikt og tilbyr gode sitteplasser godt skjermet for trafikkstøy, sier Steinar Skaar, strekningsansvarlig for Nasjonal turistveg Helgelandskysten. På amfiet er det satt ut sittebenker i karakteristisk marmor fra Fauske og Ureddmonumentet har fått en ny og verdig plass.

Ureddmonumentet ble reist til minne over de 42 omkomne da ubåten “Uredd” ble senket under 2. verdenskrig. Ubåten var da på vei mot Bodø med agenter for kompani Linge, som skulle til Sulitjelma for å utføre en sabotasjeaksjon mot kraftverket ved gruvene. Skipsvraket ble lokalisert i 1985 og vigslet som krigsgravsted i 1986. Monumentet ble reist i 1987 og avduket av kong Olav.

Sammen med den lokale entreprenøren har man lykkes med å få fram de kvalitetene arkitekten og landskapsarkitekten har prosjektert. Spesielt har betongarbeidene knyttet til bygget og amfiet vært kompliserte.

Les mer om prosjektet på Nasjonale turistveger.

Kilde: Nasjonale turistveger

 

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.