Utsikten Gaularfjell  er en rasteplass rik på opplevelser og en del av prosjektet Norske turistveger

Plattformen, bygd som et flak av betong, ligger det på det høyeste punktet av den bratte stigningen som slynger seg fra Sognefjorden opp mot Gaularfjell. Utsikten fra plattformen fanger hele det storslåtte landskapsrommet mellom fjellene og er ett av flere steder over Gaularfjell der man kan stoppe å få en variasjon av opplevelser som spenner fra mektig utsikt og ville fossestryk til idylliske setertun oppe på fjellplatået.

  • Sted: Gaularfjell
  • Byggherre: Statens vegvesen, Turistvegseksjonen.
  • RIB:  B-consult AS /DIFK, Florian Kosche
  • Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS, distrikt Sogn og Fjordane.

Utsikten Gaularfjell ble tildelt Betongtavlen 2016. 

Les mer om Betongtavlen her.

Utdrag fra juryens begrunnelse

Betongflaket balanserer med sin elegante og presise form med letthet i knekkpunktet mellom den bratte stigningen og fjellplatået bak. Flaket gir assossiasjoner til et piknikteppe eller en papirbrett med tre vinger. Hver av vingene har fått sin spesielle funksjon.

Utsikten Gaularfjell er en ren plasstøpt konstruksjon med betong levert fra Sunnfjord Betong, og har med sin geometri og mange trappinger og sprang vært krevende både å konstruere og bygge.  Betongarbeidene er av høy vanskelighetsgrad og svært godt utført.

En særlig utfordring var å bygge dekkereisen i det bratte terrenget og de utkragede vingene har krevd mye armering. Prosjektet vitner om at det har vært gjennom grundig planlegging og en del prøving og feiling før det endelige resultatet kom på plass. I denne fasen ble det utført prøvestøper i fullskala for å kvalitetssikre støpemetoder og utførelse. Lokaliseringen har gitt ekstra utfordringer i utførelsesfasen. De har vært avhengig av dieselaggregat for strøm, nett og telefondekning har vært varierende og det har vært en lang transportvei for betong, armering og annet materiell. Veien opp til fjellet er vinterstengt, noe som har medført at byggetiden har blitt ekstra lang.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Stikkord:

Arkitekt(er):

Code: arkitektur AS.

Fotograf:

Jiri Havran

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.