Vardåsen kirke framstår som en plastisk formet helhet, hvor konstruktive systemer og andre strukturelle elementer er nedtonet og underordnet helheten.

Utvendig er Vardåsen kirke kledd i lys teglstein, mens inni er betongen dominerende, sammen med treverket som er i lys ask.

  • Prosjektperiode: 1998-2003
  • Arkitekt: Grønmo Arkitekter AS
  • Oppdragsgiver: Asker kommune
  • Entreprenør: Veidekke

Vardåsen kirke ble i 2004 hedret med Betongtavlen, som deles ut av Norsk Betongforening i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund, og kriteriet er at betong er brukt på en «miljømessig, estetisk og fremragende måte».

Les mer om Betongtavlen her.

Foto: By Trarir (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Stikkord:

Arkitekt(er):

Akitekt Terje Grønmo

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.