I Vestfold krematorium er det lagt vekt på estetiske kvaliteter, både når det gjelder løsninger og materialvalg.

Ytterveggene i Vestfold Krematorium er i bærende murverk med innvendig og utvendig vange i tegl i grå sjateringer. Ved utkragede overdekninger og store vindusåpninger er utvendig teglvange erstattet med plasstøpt betong i «lys type» fra Unicon. I kombinasjon med med betongen er det benyttet koksgrå teglstein.

Konstruksjonen er en kombinasjon av skallmursvegger med ribber og diafragmavegger murt med Egersund tegl: vannstrøken, gråredusert, massiv teglstein i dansk format. Yttervangene er murt i type ’Black Etna’ og har en mørk brungrå tone, mens innervangene er murt i type ’silverspur’ og har en lysere gråtone, for at interiøret skal fremstå noe lysere.

Betonggulvene har mørkt tilslag av lokal larvikitt, og overflaten er slipt og polert. Det er store, nedfelte larvikittheller der kistene ankommer bygget. Det er også gulvflater i heltre ask.

Krematorieovnene gir store mengder overskuddsvarme. I forbindelse med rensing av røykgassene hentes overskuddsvarme ut. Dette benyttes til vannbåren oppvarming av bygg og uteområder. Eksponerte innvendige overflater i betong og mur utnyttes til å redusere energibruk til kjøling ved at kald luft blåses inn på natten og kjøler ned bygningsmassen slik at mer overskuddsvarme kan absorberes på dagtid.

Byggherre: Vestfold krematorium IKS
Status: Ferdigstilt 2010
Arkitekt: PUSHAK as v/ Gyda Drage Kleiva (prosjektleder), Marthe Melbye, Sissil Gromholt, Camilla Langeland sivilarkitekter MNAL
RIB/ RIV/ RIE/ RIBr: COWI as
RIM – Rådgivende ingeniør murverk: Finn E. Madsø, siv. ing.
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken v/ Ellen Husaas og Amund Johne, landskapsarkitekter MNLA
Entreprenør:  mur: Murmester Lasse Tellefsen as
Betongarbeider: Veidekke Entreprenør as og Thunberg as
Plasstøpt betong: Unicon as
Teglstein: Egernsund tegl

Bygget ble presentert i mur+betong i 2011

 

 

 

 

 

 

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

PUSHAK as

Fotograf:

Ivan Brodey

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.