Villa Grimnes er et flott boligprosjekt der det på en inspirerende måte er benyttet blokkmurverk med utvendig farget puss.

Fargepaletten er en harmonisk kombinasjon av jord farger tilpasset naturen – som samtidig gir boligen et særpreget uttrykk og en sterk egenkarakter.

Boligen er formet etter den bratte naturtomten og brutt opp i mindre volum som hver har sin farge, og med en fin sammenheng mellom bygg og landskap.
Plassering og utforming av uteplasser på ulike nivåer samt integrering av forstøtningsmurer, trapper og bed gjør at uteområdet inngår som en naturlig del av den arkitektoniske helheten.
  • Sted: Oslo
  • Byggeår: 2007
  • Arkitekt: Professor, sivilarkitekt Bengt Espen Knutsen
  • Byggherre: Siri og Jan Grimnes
  • Murarbeider: Stensrud & Stensrud A/S – nå Alliero AS
  • RIB: Ingeniørene Seim og Hultgreen AS
  • Materialer/konstr.: Yttervegger i 30 cm Leca Isoblokk med gjennomfarget puss utvendig.
    (STO Therm pussystem)

Villa Grimnes ble tildelt Murverksprisen 2012

Presentasjon i bladet mur+betong

 

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Stikkord:

Fotograf:

Jiri Havran

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.