Villa Holtet/Larsen ligger i Stange i Hedmark. Denne villaen er en sjeldenhet både når det gjelder bruk av betong og ikke minst fullkommen formgiving.

Boligen ligger i et helt ordinært byggefelt like utenfor Hamar, men eiendommen er vestvendt og har strandlinje og en formidabel utsikt utover Mjøsa akkurat som de andre boligene som ligger på nederste rekke. Den skiller seg markant ut i forhold til nabobebyggelsen med sitt formspråk, men også ved at boligen er utført i betong, og bare betong, i alle etasjer. Villaen ble tildelt Betongtavlen for 2014.

Juryen uttaler bl.a. om vinnerprosjektet:

«At boligen er utelukkende i betong er oppsiktsvekkende i seg selv, men det som virkelig begeistrer er hvordan en beveger seg gjennom huset og hvordan dagslyset kommer inn. Her er bare rette linjer, ikke en eneste rund form eller et eneste knekt hjørne. Her er det måten lyset får sile inn og modellere alle de presise, rektangulære betongformene og formatene som imponerer. Det er så behersket, lekent og lett gjort at man bare må bukke.
Prosjektet har tydelige referanser til modernismens mesterverk i sitt uttrykk, men er tolket på en helt særegen og personlig måte.
Dette er en usedvanlig bolig.  Den vil utvilsomt være en inspirasjon til videre bruk av betong i boligprosjekter og andre prosjekter.»

  • Arkitekt: carl-Viggo Hølmebakk
  • Byggeteknikk: SWECO
  • Spesialrådgiver konstruksjoner: Siv.ing. Finn-Erik Nilsen AS
  • Entreprenør betong over grunnmur: M. Grønvold AS
  • Byggeår: 2013

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Stikkord:

Arkitekt(er):

Carl-Viggo Hølmebakk

Fotograf:

Nils Petter Dale

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.