Wesselkvartalet er sentralt plassert i Asker sentrum, og tar sikte på å videreutvikle og forfine urbaniseringen av Asker. Tegl har vært benyttet som hovedmateriale i Asker sentrum i lang tid, og Wesselkvartalet føyer seg inn i denne tradisjonen.

Arkitekten har søkt å utforme Wesselkvartalet som et interessant sted å være, og prosjektets former og detaljer er i tråd med teglens potensiale. Teglsteinens modul gir mulighet for et mykt og organisk uttrykk i tillegg til utforming av ornamentikk slik at teglfasadene kan fremstå med både lette og tunge elementer. Ved å stedvis mure annethvert teglskift med relieff har prosjektet fått gjennomgående «bånd» som strukturerer og oppdeler fasaden på en uanstrengt måte. Alle rekkverk på balkonger og terrasser er i tillegg utført med en innovativ form for flettverksmuring, som bidrar til å gi fasaden ytterligere dybde og tekstur. Disse grepene gir et lys- og skyggespill over fasaden som varierer med været og tiden på døgnet. Arkitektens ambisjon har vært å skape et kvartal med et vakkert og variert uttrykk. Rett og slett et godt sted å være.

Wesselkvartalet er oppført på en av de siste ubebygde tomtene i Askers kompakte og bymessige sentrum, rett ved togstasjonen, og inneholder butikker og restauranter på bakkeplan, kontor i 2. etasje, og leiligheter i 3.-7. etasje. Parkering og tekniske rom plasseres under bakken og gir mulighet for et grønt, innbydende og forgjengerbasert gårdsrom i kjernen av prosjektet. I et tidligere fragmentert byrom definerer prosjektet, med sin omsluttende form, et tydelig bymessig kvartal. Volumet er tilpasset omgivelsene i materialbruk og volumoppbygging, samtidig som det beholder og styrker eksisterende akser og siktlinjer. Bygningsmassen tilpasser seg i bymønstret med en mer rettlinjet fasade mot omkringliggende gater, samtidig som fasaden inn mot gårdsrommet er gitt en mykere og organisk utforming. Dette grepet medfører at prosjektets innside kan finjusteres i forhold til sollys og utsikt, og tilby en stor variasjon av leilighetstyper. Den innerste delen av prosjektet stiger til 7 etasjer, samtidig som de ytre delene varierer mellom 2 og 5 etasjer for å møte omgivelsene på en respektfull måte. Detaljering og materialbruk søker gi prosjektet en frodighet som samtidig er dempet og med et slektskap til øvrig bebyggelse i Asker sentrum. Teglen er murt på forskjellige måter for å gi relieff i fasaden og åpninger i balkongrekkverk, noe som gir et spill i lys- og skyggevirkning i fasaden i løpet av døgnet. På bakkeplan er det benyttet vinduer og fasadekledning i eik for å gi et varmt og eksklusivt møte med bakken. På taket er det hager for både privat og felles bruk for beboerne. Prosjektet har vært en salgssuksess, og ble til i et svært godt samarbeid med byggherre.

Wessselkvartalet ble tildelt Murverksprisen 2021.

Byggherre: Wesselkvartalet AS
Arkitekt: Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter
Tegl/blokkleverandør: Wienerberger
Utførende murmester: AK Byggservice

Wesselkvartalet er presentert i Mur+Betong 3/2021

 

 

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Fotograf:

nispe@mac.com

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.