Arkitekt Erling Viksjø tegnet Høyblokka og Y-blokka som en helhet. Høyblokka sto ferdig i 1958, med banebrytende bruk av naturbetong og integrert kunst.

Naturbetong er en spesiell støpeteknikk Erling Viksjø tok patent på. Forskalingen ble først fylt med elvestein og deretter fylt med sementmørtel. Når dette var herdet ble overflaten sandblåst så steinen kom til syne. Det var en del av uttrykket å bruke steiner fra norske elveleier, og disse preget alle fasader, vegger og søyler i bygget. Med byggingen av Y-blokka var teknikken perfeksjonert, og få bygg kan måle seg med kvaliteten som var på betongarbeidet.

Hovedtrappen i Y-blokka er formet som en konkylie, og fungerer som et funksjonelt smykke i bygget. Viksjø ønsket å vise at regjeringapparatet er demokratisk og likestilt, og laget derfor identiske vinduer som gjør det umulig å se hvem som er høyt eller lavt i hierarkiet.

Unge norske kunstnere, som Carl Nesjar og Inger Sitter fikk utforske det nye materialets muligheter, og det ble inngått et sensasjonelt samarbeid med Picasso.

Y-blokka sto ferdig i 1969, med en friere, skulptural form, inspirert av FN-bygningen i New York og UNESCOs hovedkvarter i Paris. Bruken av naturbetong er foredlet, med større elvesteiner, buede vegger og to verk av Picasso, tegnet spesielt for det norske regjeringsbygget.

«Fiskerne» på fasaden er et høydepunkt innenfor kunst i offentlig byrom, mens «Måken» pryder vestibylen. Den vakre konkylietrappa er et kunstverk i seg selv, skapt i et tett samarbeid mellom arkitekt og ingeniør.

Picasso lagde skissene til kunstverkene, mens Carl Nesjar jobbet med sandblåseren og sto for den praktiske utførelsen. Det var en krevende jobb og fysisk anstrengende jobb å jobbe fram kunstverkene.

Y-blokka ble revet i 2020, på tross av Riksantikvaren uttalte at Y-blokka var et av de viktigste symbolbygningene for den moderne norske velferdsstaten etter krigen, og anbefalte bevaring. Både «Fiskerne» og «Måken» ble imidlertid skåret ut fra Y-blokka og skal inngå som kunst i det nye regjeringskvartalet.

Bilder og video-opptak: Mari Viksjø Grøstad

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Erling Viksjø

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.