Ydalir Hotell beskrives som både “tidløst og bestandig” og “særpreget og gjennomført”.

Gjennomtenkte og robuste løsninger preger både prosess og resultat. Bygget har et sjeldent høyt detaljeringsnivå der murverket spiller en sentral rolle i byggets arkitektur. Gjennom nøye utvalg av stein, fuge og ulike forband beriker murverket prosjektet og bidrar med varme og stofflighet. Utover høye bygningsmessige kvaliteter representerer Ydalir en betydelig merverdi og konkurransekraft til universitetet og det brede innovasjons- og bedriftsmiljøet i Innovasjonspark Stavanger.

Intensjonen bak Ydalir Hotell har vært å skape et funksjonelt og opplevelsesrikt bygg, med en vennlig og raus arkitektur som gir de besøkende en variasjon av størrelser, lys og rom. Ambisjonen har vært å skape et robust bygg som eldes med verdighet.

Prosjektet er fordelt i tre tilnærmete kubiske volum som sammen danner en favn rundt hotellets forplass. De tre volumene er plassert forskjøvet i forhold til hverandre, i ulike vinkler og med diagonalt avskårne tak. Prosjektets ulike retninger / henvendelser gir variasjon i romlighetene – der hvert hotellrom har individuelt utsyn og gode lysforhold.

Bygget er kledt i rød kullbrent tegl, med et inngangsparti i betong og takflater, karnapper og detaljer i kobber. Karnappene gir en illusjon av å sveve i fasadene, uten synlige fuger eller overganger, og de eksponerte taknedløpene er integrert i murverket. Murverket er lagt i halvsteins løperforband med en fugemørtel i en spesialblandet farge tilnærmet lik teglstenens farge. Fugemørtelen er strøket av i liv med og delvis over de individuelle teglstenene. Det er på denne måten lite mønstervirkning fra teglforbandet og byggets murfasader opptrer dermed som enhetlige overflater og gir bygget et nærmest monolittisk muralt preg.

For de to sentrale bygningsvolumene er det i første etasje benyttet en murstein med lysere valør i annethvert løpeskift. Den lysere mursteinen vever mursteinfasaden visuelt sammen med inngangspartiet i betong og markerer den mer utadrettete offentlige førsteetasjen. På toppen av ytterveggene er det lagt et rullskift som artikulerer gesims-overgangen mellom teglverket og kobbertaket. Innvendig består hotellet av 59 rom der flere er tilpasset langtidsopphold med egne kjøkken.

Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter

Byggherre: Stiftelsen Ydalir / Smedvig Eiendom

Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Mur- og flisarbeid: Waldeland & Varhaug

Kilde: Lund+Slaatto Arkitekter

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Lund+Slaatto Arkitekter

Fotograf:

Sindre Ellingsen

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.